Icerige atla

PRENSESLERİN MUTLULUĞUNU ÖNEMSİYORUZ...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI

1.1. Satıcı bilgisi:

Ünvanı: Alara&Armin Giyim İthalat İhracat Şirketi Adres: İsmet Paşa Mahallesi Ali Aksoy Sokak Nu:12/1 Merkez/ÇANAKKALE

Telefon Numarası: +90 (286) 213 15 24 / +90 (530) 789 26 95

E-posta: info@alaraarmin.com / support@alaraarmin.com

1.2. Müşteri Bilgileri:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu sözleşmenin tarafları, işbu sözleşme kapsamında Kanun ve Yönetmelik Satış Sözleşmesinden doğan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. İşbu sözleşmenin konusu, Hukuk ve Mesafeli Satış’tır. Alara&Armin Giyim İthalat ve İhracatı ( https://alaraarmin.online ). Hükümlerine uygun olarak tarafların Hak ve Yükümlülüklerinin tespitini teşkil eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

3.1 Ürünlerin tanımı, birim miktarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler web sitesinde belirtildiği gibidir ve bu bilgiler müşteri tarafından da onaylanmıştır.

3.2 Alara&Armin sitesinde belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Geçici olarak ilan edilen fiyatlar ilan edildiği şekilde belirtilen süre için geçerlidir.

3.3 Kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.

4. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1. Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine ambalajlı ve hasarsız olarak teslim edilir.

4.2. Ürünler, müşteri tarafından belirtilen başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. teslimat.

4.3. Tüketici, ürünleri teslim alır almaz kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde müşteri, malın teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ürün.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde posta, e-posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması zorunludur.

5.3. İade işleminin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade formunun eksiksiz olarak doldurularak iade paketine konulması ve https://alaraarmin.online üzerinden iade formunun doldurulması gerekmektedir.

5.4. İade edilecek ürün veya ürünler; Kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmelidir.

5.5. Satıcı, cayma bildiriminin müşteriye ulaşmasını takip eden en geç 14 (ondört) gün içinde toplam bedeli ve müşteriyi borç altına sokan belgeleri iade etmekle yükümlüdür.

5.6. Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, müşterinin kullandığı ödeme aracına göre ve müşteriye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde yapar. (Taksitlerde tüketicinin kredi kartına iadesi sürecinde tek ödeme konusunda bankayı bilgilendiren bankanın ilgili eğitimi kapsamında değildir.)

5.7. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünlerin kargo bedeli satıcıya aittir.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Standart ölçü tablosunda yer almayan, müşterinin istek ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ve doğası gereği iadeye uygun olmayan ”özel sipariş” ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Müşteri bu form ile satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2. Müşteri, bu formu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından müşteriye verilecek adresi, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimatı teyit etmiş olur. bilgiler doğru ve eksiksizdir.

7.3. Satıcı, sipariş edilen ürünün müşteriye teslimi sırasında kargo firmasının karşılaşabileceği herhangi bir sorundan dolayı müşteriye teslim edilememesinden sorumlu tutulamaz.

7.4. Ürünlerin eksiksiz, eksiksiz ve varsa garanti belgeleri ve varsa kullanım kılavuzları ile birlikte siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden satıcı sorumludur

7.5. Satıcı, ürünlerin teslimattan önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğini anlaması halinde, müşteriyi bilgilendirerek ve yazılı onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6. Ürünlerin teslimatı imkansız hale gelirse, satıcı sözleşme konusu ifa yükümlülüğü sona ermeden önce durumu müşteriye bildirir ve 10 (on) gün içinde toplam bedeli müşteriye iade eder.

7.7. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.8. Müşteri, sipariş vererek; siparişi, paketi ülkesine ulaştığında uygulanan ithalat vergilerine ve vergilerine tabi olabilir; Alara&Armin harç ve vergi toplamaz ve özel ücretlerinizin ne olabileceğini tahmin edemez; ve bu ek masraflara maruz kalması durumunda, paketinin gümrükten geçmesi için bunların ibraz edilmesi gerekir. Ülkenizin özel politikalarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel gümrük idarenizle iletişime geçin.

7.9. Ürünlerin bedeli herhangi bir nedenle satıcıya ödenmezse müşteri, satıcının bildiriminden itibaren en geç 7 gün içinde masrafları kendisine ait olmak üzere ürünleri satıcıya iade eder. Satıcının ürün bedeli alacağının takibi dahil diğer tüm sözleşmesel-yasal hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

8. BİLDİRİM VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta yoluyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarının, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmeden doğan her türlü ihtilafın çözümünde Çanakkale/Türkiye bölge mahkemesi yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

10 (on) maddeden oluşan işbu sözleşme taraflarca okunmuş ve 01.11.2021 tarihinde alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Satıcı : Alara&Armin Giyim İthalat İhracat Şirketi Müşteri :